БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПЪРВОКЛАСНАТА ЗАЩИТА НА МОИТЕ ЕМАЙЛ ИДЕНТИТЕТИ

Голяма част от моето ежедневие протича онлайн. Това включва моята работа, частни финансии, пазаруване и социални мрежи. Имам 10 имейл акаунта, които използвам ежедневно за различните онлайн услуги. Предоставената от BULIDSEC Email Identity Guard защита на емайл идентитетите отговаря на очакванията ми. Тя е лесна за използване и вече не се страхувам, че някой може да злоупотреби със самоличноста ми.
Роберт Г.