Контролът е висша форма на доверие

Много от моите ежедневни дейности протичат онлайн. От закупуването на билети за пътуване до работа, уреждане на срещи с приятели през различни социални мрежи, седмични пазарувания на хранителни стоки, гледане на телевизия през Netflix и други. За различните онлайн услуги използвам винаги различни пароли в комбинация с всички свързани със сигурността механизми на Доставчиците, като различни типове двуфакторно аутентифициране. Въпреки това, онлайн идентичността ми беше компрометирана вече няколко пъти. Благодарение на BULIDSEC Email Identity Guard мога да наблюдавам и контролирам онлайн идентичността си непрекъснато и независимо и да предприема препоръчаните от BULIDSEC мерки, когато е необходимо, за да защитя своевременно цифровата си идентичност.
Сюзън Ф.